Skolehistorier

Toreby Centralskole 0

SkaldesmækkerHansen

Engang i årene 1956 til 1960 i en religionstime. Der var salmevers som hjemmearbejde, og salmeverset skulle fremsiges stående ved sin pult. SkaldesmækkerHansen var en lære i vikariat og han skulle bibringe os salmeversenes...

Fabjerg Nordre Skole 0

Landsbyskolelæreren

I de gamle landsbysamfund indtog den lokale skolelærer ofte en vis position, og i hvert fald havde han uindskrænket magt i skolen. Indtil centralskolen kom til for et halvt hundrede år siden, var der...

Bellinge Rasmus Rask Skolen 0

Rasmus Rask-Skolen 50 år

I 1950’erne og 60’erne var der gang i skolebyggeriet i hele landet. De gamle skoler var blevet for små og kunne ikke længere imødekomme kravene om længere skolegang i tidssvarende faglokaler. De to rytterskoler...